Как писать заявление на алименты украина

Содержание страницы:

Образец заявления на алименты на Украинском языке

Ситуация, когда необходимо быстро написать заявление, возникает очень часто. И, в большинстве случаев, необходимость настолько велика, что от своевременности зависит круг бизнеса и жизни. В этом случае есть два варианта. Пойти к юристу, который изготовит заявление профессионально. Или взять реальный шаблон в сети и заполнить собственные сведения в нужные пункты.

Любой из двух вариантов содержит как плюсы так и минусы. В случае с адвокатом Вы будете вынуждены заплатить. Сумма будет зависеть от смысла документа. В случае, когда Вы решите составить документ своими руками платить не придется. Но нет гарантии, что обращения будут написаны как нужно.

Надеемся найденный документ поможет в разрешении проблемы.

Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на Украинском языке.

Кіровський районний суд
м. Києва
(за місцем реєстрації відповідача).
Позивач:
Петрова Марія Іванівна,
зареєстрована за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
вул. Шевченка, буд. 83, кв. 42
тел.(067) 111-11-11.

Відповідач:
Іванов Іван Іванович,
зареєстрований та проживає за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
пр. Кірова, буд. 95, кв. 47
тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову – 10000,00 грн.

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач — Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки – Петрова, відповідача – Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини – мати, а відповідач – батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.
На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов’язаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

 1. Стягнути з відповідача — Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред’явлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.
 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.;
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.;
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.;
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.;
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.;
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.;
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.;
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.

Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

Составление иска о взыскании алиментов. практические рекомендации.

Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит родитель, проживающий отдельно. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
Многие добровольно исполняют свой отцовский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

Составление иска о взыскании алиментов на ребенка

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:

• шапка
• название
• вступительная часть
• аргументационная часть
• заключительная часть
• просительная часть
• указание прилагаемых документов
• дата и подпись

Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на Украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах.

Один экземпляр иска о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

В какой суд подавать иск?

Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Необходимо узнать адрес суда и правильное его название.

В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс.

Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

Название документа: Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов представить суду.

Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

Способ оплаты алиментов.

Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты в Украине) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.

В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.

Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты.
Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.

Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов.

В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка.

Максимальный размер алиментов на ребенка не установлен, но согласно Закону Украины «О государственной исполнительной службе» с должника недозволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не Может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

Если же доход ответчика периодичен, зарплата не официальная или размер заработка невозможно определить, лучше получать алименты в твердой денежной сумме. Укажите нужную сумму.

Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 31 Закона Украины «Об информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

Судебный сбор и расходы на информационно — техническое обеспечение рассмотрения дела.

При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты госпошлины на основании п.5 ст.4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине».

Расходы на рассмотрение дела оплачиваются проигравшей стороной по окончанию разбирательства согласно ч.3 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины. Упомянутые статьи нормативно-правовых актов нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию собственного паспорта;
3. Справку о месте проживания ребенка;
4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.

Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.Взыскать максимальную сумму алиментов в вашей ситуации

Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендуем обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов.

Рекомендуем прочитать еще:

Образцы исковых заявлений по семейным правоотношениям

Образцы документов на Украинском языке

 • Заявление об установлении факта отцовства
 • Заявление о предоставлении права на брак

Заявление о возобновлении брака

 • Заявление о расторжении брака
 • Заявление об усыновлении
 • Исковое заявление о признании отцовства

 • Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи
 • Исковое заявление о признании брака недействительным

 • Исковое заявление о признании брака недействительным и выселении из жилого помещения
 • Исковое заявление об определении места жительства ребенка
 • Исковое заявление об определении размера алиментов

 • Исковое заявление об отобрании несовершеннолетнего ребенка
 • Исковое заявление об отобрании и возвращение ребенка и возмещении морального вреда
 • Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

 • Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка
 • Исковое заявление об отмене усыновления
 • Исковое заявление о взыскании алиментов 2

  Исковое заявление о взыскании алиментов

 • Исковое заявление о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных дочь
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на супругов
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на время обучения

 • Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
 • Исковое заявление о взыскании алиментов в доле от дохода
 • Исковое заявление о взыскании дополнительных расходах на ребенка

 • Исковое заявление о взыскании задолженности по выплате алиментов
 • Исковое заявление о взыскании средств на покрытие расходов, связанных с предоставлением попечительства
 • Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов

  Составление иска о взыскании алиментов в Украине. Практические рекомендации.

  Составление иска о взыскании алиментов в Украине. Практические рекомендации.

  Для заказа юридической услуги при взыскании алиментов, свяжитесь с нами:
  тел: +38 099 071 81 22,
  e-mail: info​ @ ​yurposlugi.com.ua

  Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит один из родителей. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
  Многие добровольно исполняют свой родительский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

  Мы всегда рады оказать вам юридические услуги с целью взыскания алиментов в Украине. Юрист поможет взыскать максимальную, в вашем случае, сумму алиментов на ребенка, профессионально составит иск о взыскании алиментов, представит ваши интересы в суде или по вашему поручению самостоятельно решит эту проблему. Но если нет возможности обратиться к юристу за помощью, следуйте нашим рекомендациям.

  Составление искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:
  • шапка
  • название
  • вступительная часть
  • аргументационная часть
  • заключительная часть
  • просительная часть
  • указание прилагаемых документов
  • дата и подпись
  Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах. Один экземпляр искового заявления о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
  Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

  В какой суд подавать исковое заявление о взыскании алиментов в Украине?
  Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

  Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
  Адрес суда и правильное его название можно узнать на нашем сайте или в городской телефонной справке.

  В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс. Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
  Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

  Название документа : Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

  Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

  В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

  Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
  Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов предоставить суду. Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

  Способ оплаты алиментов в Украине. Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
  Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.
  В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.
  Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты. Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.
  Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.
  Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов. В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка. Максимальный размер алиментов на ребенка в Украине не установлен, но согласно Закону Украины «О исполнительном производстве» с должника не позволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.
  Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 10 Закона Украины «О доступе к публичной информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

  Судебный сбор .
  При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты судебного сбора на основании п.п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». Упомянутую статью нормативно-правового акта нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

  В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского процессуального кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
  Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.
  К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:
  1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
  2. Копию собственного паспорта;
  3. Справку о месте проживания ребенка;
  4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
  5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.
  Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.

  Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендую обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов. В данном случае информация, полученная во время юридической консультации – это выгодное приобретение, которое в ближайшем будущем принесет доход. Желаю вам удачи!

  Договориться о встрече с юристом можно, позвонив по телефону:
  +38 099 071 81 22
  +38 093 708 43 52

  Prosto Alimenty

  УКРАИНСКИЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ. ВСЕ О АЛИМЕНТАХ В УКРАИНЕ

  Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

  В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

  Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  До _(повне найменування)_ суду
  м. ________ вул. ________

  ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
  місце реєстрації та проживання:
  повна адреса та поштовий індекс,
  номер та серія паспорту
  засоби зв’язку.

  ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
  місце реєстрації та проживання:
  повна адреса та поштовий індекс,
  номер та серія паспорту
  засоби зв’язку.

  Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

  ПОЗОВНА ЗАЯВА
  про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

  __________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

  Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

  Шлюб між нами розірвано _______ року.

  Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

  Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

  Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

  Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

  Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

  Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

  Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

  Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

  Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

  Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

  Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

  Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

  Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

  Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

  3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

  На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

  1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.
  1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
  2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
  3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
  4. Копії паспорту – 2 екз.
  5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
  6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
  7. Копія позовної заяви

  Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

  • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
  • второй для ответчика (только копии документов).

  «____»______________2017 р. __(підпис)__ ПІБ

  Куда и как подать заявление на алименты? Как его написать? Образец заявления и решения суда.

  Подавать или не подавать? Вот в чем вопрос.

  Когда происходит распад семьи, людям сложно приспособиться к новым условиям действительности и принять тот факт, что устоявшаяся жизнь кардинально меняется, жизненные пути двух людей, которые некогда были неразлучны, расходятся в разные стороны.

  Как правило, труднее всего переживают данный процесс женщины, в которых природой заложен статус «хранительницы домашнего очага». Еще долгое время они лелеют надежду на возможность воссоединения и боятся подавать на алименты, считая, что таким образом сожгут все мосты.

  В этих страхах, конечно, есть доля правды. Многие мужчины страшно обижаются, когда им приходит копия искового заявления, направленная судом, и считают такой шаг чуть ли не предательством.

  Вопрос: чего Вы ждете? Того, что у Вашего мужа или бывшего мужа проснется совесть и он начнет добровольно платить? Даже если он уже платит, Вы уверены, что оплата осуществляется в полном объеме?

  Вы готовы довольствоваться подачками, за которые с Вас требуют «кланяться в ножки», хотя содержание ребенка – обязанность обоих родителей, и супруг должен это делать, а не просто имеет на это право!?

  Кто даст гарантию, что через полгода или другой промежуток времени он не примет решение вообще не платить?

  Может, Вы надеетесь, что он «осознает свои ошибки» и семейные отношения будут восстановлены?

  Действительно, встречаются и такие случаи, но алиментных отношений это никак не касается: вне зависимости от того, находятся супруги в браке или нет, проживают они вместе или раздельно, в любом случае у Вас есть право на обращение в суд за взысканием средств на содержание общих детей.

  Бывает, что супруги проживают вместе и не собираются разводиться, но кормилец семьи ее не содержит, тратя деньги не на детей, а, например, на посиделки с друзьями.

  Как быть, если жене не удается достучаться до мужа? Она может получить решение суда и тогда супруга обяжут выплачивать средства на содержание детей.

  Ситуации бывают самые разные, важно понимать следующее:

  • подать на алименты на детей можно как в браке, так и после его расторжения;
  • содержать детей обязаны оба супруга;
  • вне зависимости от того, какие отношения сложились между родителями, тот из них, кто проживает отдельно от детей, должен платить;
  • нет смысла ждать «прозрения», если семья распалась. Время-деньги. И это как раз тот случай, который наглядно демонстрируется зависимость между этими вещами. Чем дольше Вы тянете с подачей заявления, тем больше денег теряете. Будет обидно, если ожидание в итоге не оправдывается и «прозрения» не случится;
  • если семья воссоединится, это произойдет вне зависимости от того, обратились ли Вы в суд. Думать нужно в первую очередь о благосостоянии детей. А Вы уверены, что им нужен отец, который не думает о том, что они едят, в чем ходят и как живут?

  Итак, решение принимать Вам, а мы переходим к практическим рекомендациям.

  Узнайте, как делится имущество при разводе, в том числе и кредиты в этой публикации.

  Какие документы нужны для алиментов?

  Прежде чем составлять и подавать исковое заявление необходимо подготовить небольшой пакет документов. Не нужно пугаться, бегать по инстанциям, собирая справки, не придется.

  Какие нужны документы на алименты без развода?

  Как мы уже упоминали, семейное законодательство позволяет подать на алименты без развода. В этом случае к иску, об особенностях составления которого мы поговорим ниже, необходимо приложить:

  1. Его копию, которая впоследствии будет отправлена судом ответчику.
  2. Копию свидетельства о браке. Если данный документ находится на руках у ответчика, и у истца нет возможности получить копию, есть два пути:
   а) отправиться в РАГС и получить его дубликат;

  б) указать данный факт в заявлении и попросить суд истребовать документ у ответчика.

 • Копию свидетельства о рождении ребенка.
 • Копию паспорта и идентификацонного номера истца.
 • Другие документы, подтверждающие правовую позицию истца.
 • Обратите внимание на тот факт, что п. 3 ч. 1 ст. 5 ЗУ «О судебном сборе» при подаче искового заявления о взыскании алиментов истцы освобождаются от уплаты судебного сбора, который впоследствии будет взыскан с ответчика, поэтому никаких квитанций прилагать не нужно.

  Какие нужны документы для подачи на алименты после развода?

  Если брак на момент подачи заявления расторгнут, подается пакет документов, аналогичный вышеуказанному с одним лишь исключением: вместо копии свидетельства о браке необходимо приложить копию решения суда о расторжении брака.

  Почему не свидетельства о расторжении брака, а именно решения суда? Дело в том, что развод при наличии детей может быть осуществлен только в судебном порядке, а согласно действующему законодательству, решение суда является окончательным.

  Напомним, что ранее для оформления развода супругам нужно было отправиться в РАГС с решением суда, где проставлялись соответствующие отметки в актовой записи о браке, паспортах и выдавались свидетельства о расторжении брака. Брак считался расторгнутым только после прохождения процедуры регистрации в РАГСе.

  Сегодня процедура изменилась, свидетельства не выдаются, брак расторгается с момента вступления решения суда о разводе в законную силу.

  Узнайте, как сменить фамилию в паспорте после брака тут.

  Читайте о принудительном взыскании алиментов, порядке удержания алиментов из заработной платы государственным исполнителем по адресу http://wikihelplawyer.com/ukrain-law/semeinoe-pravo/alimenti/vziskanie-alimentov.html.

  Как написать заявление на алименты?

  Заявление должно быть составлено в письменной форме в соответствии с правилами, закрепленными в ст. 119 ГПК Украины. Оно должно состоять из следующих сведений:

  • наименования суда, в который оно подается;
  • ФИО истца и ответчика, их место проживания или местонахождение, почтовый индекс, номера телефонов;
  • содержание исковых требования: что истец хочет получить;
  • изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования: наличие совместных детей, которых ответчик обязан содержать, и другие обстоятельства;
  • указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство;
  • перечень документов, которые прикладываются к заявлению.

  Понять, о чем писать и как писать, проще всего можно, посмотрев образец искового заявления на алименты. Прилагаем его ниже.

  Обращаем внимание, что бланк заявления на алименты не разработан, не существует шаблона, который подошел бы к большей части дел, поскольку у каждого собственная проблема, которую он должен описать.

  В приведенном ниже примере подано заявление о взыскании алиментов на ребенка в браке, а также на его мать до достижения ребенком 3-хлетнего возраста. На момент составления и предъявления заявления в суд брак расторгнут не был.

  Как можно увидеть, данное заявление было принято канцелярией суда, о чем свидетельствует печать, расположенная в верхнем левом углу.

  Если Вы вдруг ошиблись, не забывайте, что в процессе судебного рассмотрения дела можно изменить исковые требования до момента вынесения решения.

  Куда подавать заявление на алименты?

  До того как приступить к составлению заявления необходимо определиться с тем, куда Вы будете его подавать. Законодатель для данных категорий дел предусмотрел более широкий диапазон судебных органов, в которые можно обратиться.

  По общему правилу иск должен быть подан в суд по месту проживания ответчика либо месту его нахождения.

  Однако, учитывая специфичность алиментных отношений, связанную с участием в них детей в том или ином виде, предусмотрен еще один вариант: истец, с которым проживают несовершеннолетние дети, может подать заявление по собственному месту проживания. Естественно, данный вариант более удобен истцу, особенно, если ответчик проживает в другом городе.

  По месту жительства истца заявление также может быть подано, если он по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может отправиться в суд по месту жительства ответчика и не сможет участвовать в судебных заседаниях из-за этих причин, наличие которых истец должен подтвердить документально.

  Итак, где можно подать на алименты, вы теперь знаете, решать вопрос, куда подавать, вам. Можно лишь порекомендовать сделать это в том суде, который наиболее неудобен ответчику. Это усложнит ему жизнь (нужно будет отпрашиваться с работы, выделять целый день на посещение судебных заседаний и т.д.) и увеличит ваши шансы на полную победу.

  Все про развод при наличии несовершеннолетних детей в порядке особого производства читайте тут. Что Вам известно об упрощенной процедуре расторжения брака?

  Как подать заявление на алименты?

  После того, как Вы определились с судом, написали заявление, подготовили необходимые документы, осталось их предоставить суду. Передаются они в канцелярию суда.

  Зачем это? Как мы помним, присуждение выплат напрямую связывается с датой подачи иска. Как минимум для этого.

  Что дальше?

  Заявление распределяется и закрепляется за конкретным судьей, который назначает дату и время судебного рассмотрения дела. Стороны уведомляются о дате и времени посредством направления судебных повесток. В назначенный день они должны явиться к судье.

  По завершению судебного разбирательства выносится судебное решение. Пример такого решения смотрите ниже.

  После того, как Вы получили решение, к сожалению, все только начинается. Теперь нужно еще взыскать алименты с помощью исполнительной службы, конечно, если ответчик не выполнит обязательства добровольно, что встречается редко. О взыскании мы поговорим в следующей статье.

  Смотрите образец соглашения об уплате алиментов и правила составления этого документа здесь.

  Сотрудничество

  За помощью в составлении иска вы можете обратиться к нашим адвокатам. Задать вопрос юристу можно на этой странице, написав письмо нам на почту [email protected] или позвонив по телефону 0630599225.

  Смотрите видео по теме

  Видео снято и смонтировано автором и владельцем сайта «СфераПрава». Приятного просмотра.

  Это интересно:

  • Статья 166 уголовного кодекса Статья 166 уголовного кодекса Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) […]
  • Нужна ли отработка при увольнении по собственному желанию если есть ребенок Можно ли не отрабатывать две недели, если есть ребенок 5 лет? Здравствуйте! Написала заявление об увольнении, требуют отработать две недели. Ситуация крайне для меня неудобная, т.к. супруг поменял работу и работает теперь 6 дней […]
  • Исковое заявление о взыскании неустойки по мировому соглашению Исковое заявление о взыскании неустойки Образец искового заявления о взыскании неустойки, с учетом последних изменений законодательства. Неустойка является одним из способов обеспечения выполнения обязательств, определяется во […]
  • Статья 723 гк рф возмещение убытков Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают […]
  • Усыновление ребенка во владимире фото УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ Интернет-проект Министерства образования и науки РФ Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Владимирская область Зотова Надежда Николаевна 2. Филиал ОГУ «Центр усыновления и опеки» - […]
  • Приобретение права собственности схема Приобретение права собственности схема 50. СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ Первоначальные способы приобретения права собственности: – оккупация – захват бесхозной вещи. Вещь, не изъятая из оборота и не имеющая […]
  • Отбывание наказания в ик общего режима Основные особенности отбывания наказания в исправительной колонии особого режима В соответствии со ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в исправительных колониях особого режима отбывают наказание […]
  • Сроки обжалования предписания по коап Обжалование предписания о демонтаже самовольной рекламы Суть проблемы: Администрация (департамент имущ. отнош.) города вынесла предписание о демонтаже самовольно установл. реклам. конструкций. Самовольно, т.е. без разрешения. И […]